Ne-udržitelný rozvoj


Ekologické problémy planety jsou v současné době obecně známé. Všichni o tom stále čteme a sledujeme ve zprávách. Znečištěné ovzduší, změny klimatu, problém koncentrace CO2, ztenčování ozonové vrstvy, záplavy, sucha, kácení a kalamity lesů, znečištění vodních toků a oceánů, znehodnocení půdy.

I přes to, že jsou tato fakta potvrzena mnoha výzkumy, máme sklon k jejich podceňování. I když už je často vidíme na vlastní oči a cítíme přímo na sobě. Letní extrémní vedra, zimy bez sněhu, stromy zničené kůrovcem, nedostatek vody, to už nejsou pouze signály, že bychom se měli zamyslet, ale přímo výstaha, že musíme začít co nejrychleji jednat.


Co způsobuje znečištění prostředí

Abychom byly objektivní a nekritizovali, že za všechno může jen člověk, je nutno uvést, že existují i přírodní zdroje znečištování prostředí. Jsou to např. aktivní sopky, svévolné lesní požáry, úniky plynů např. metanu nebo radonu ze země nebo moře. Dále také divoká zvířata, která přispívají k uvolňování bioplynů do prostředí. Tyto zdroje ale zahrnují podstatně menší procento než ty nepřírodní.

Jaké jsou civilizační zdroje zněčišťování?

V první řadě je to spalování fosilních zdrojů, uhlí, ropy a zemního plynu, při kterých vznikají oxid uhličitý a dusný. Velmi podstatným jevem je také intenzivní chod hospodářských zvířat, které produjkují také CO2, ale např. i metan. Ani chemická hnojiva s obsahem dusíku příliš nepomáhají. Oxid dusný se z nich uvolňuje do atmosféry a chemikálie do půdy a vody, takže znečištění přímo trojnásobné. Jednou z nejhorších lidských činností je průmyslové kácení lesů a pralesů. To se bohužel děje celosvětově a např. státy Jižní Ameriky nebo Afriky bohužel koukají spíš na momentální zisk než na životní prostředí a budoucnost. Přitom lesy a pralesy pohlcují CO2 ve velkém množství a pomáhají tak regulavat klima. Kácením se tento účinek ztrácí a do atmosféry se dostává mnohem více oxidu uhličitého, který zhoršuje skleníkový efekt. K tomu se přidává ohromná nadprodukce ropných produktů, plastů a odpad, který tím vzniká. Obzvlášť jednorázové plasty tvoří největší podíl znečišťění planety. Oceány a příroda jimy začínají být doslova zaplaveny.

Lze tento stav zlepšit?

Teoreticky by to bylo docela jednoduché, stačilo by změnit všechny výše uvedené zdroje zněčištění. Prakticky je to už ale o dost složitější, protože spousta těchto aktivit je v rukou národních vlád, politiků a korporací, ne vždy tak zodpovědných. Nicméne řešení zde jsou. Spalování neekologických fosilních materiálů pro energetiku lze nahrazovat obnovitelnými zdroji. Nízkoemisní jsou vodní a větrné elektrárny nebo solární energie. V oblasti chovu zvířat by byla potřeba velké redukce, s čím by souvisela snaha o omezování spotřeby masa a přechod na více rostlinnou stravu. Maso pouze jako doplňek jídelníčku. Spousta lidí by s tím neměla problém, ale bohužel jsou i druzí, kteří si svůj biftek Xkrát týdně neodpustí. U kácení lesů a ničení přírody je to ještě problematičtější. Zde fungují velké lobby těžby dřeva, takže přinutit velké korporace ke změně přístupu, bývá často těžké v ČR natož ve světě.

Co se snažíme dělat my

Konceptem spolku FOR4EST z.s. a projektu Čistý les je aktivní ochrana přírody, osvěta a upozorňování na znečištění prostředí. A to také děláme. Fyzicky uklízíme lesy od odpadků a skládek, aby byly zdravé a mohly dál absorbovat CO2. Podporujeme také projekty na další sázení nových stromů a sami nezávisle sázíme. Oslovujeme mladou generaci. Na našich akcích seznamujeme děti s environmentálními tématy i globálními ekologickými problémy. Učíme třídit odpady, motivujeme k přechodu na šetrnější životní styl ZERO WASTE ohleduplnější k přírodě. Pořádáme diskuze, zapojujeme mladé lidi do ochrany životního prostředí. Spolupracujeme s pedagogy, školami, školkami, dětskými tábory a jinými zájmovými organizacemi nebo spolky. Publikujeme články na blogu, Twitteru a Facebooku.

Jak nám můžete pomoci vy?

přihlašte se jako dobrovolník a zúčastněte se některé z našich akcí
• sledujte a sdílejte aktuální dětí na našich stránkách na facebooku
staňte se partnerem či sponzorem nebo nám darujte finanční částku.


Chcete s se s námi podílet na ochraně životní prostředí?
Kontaktujte nás

Ekologické problémy

 

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco