Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů z webu
.
I. Provozovatel webových stránek: FOR4EST z.s. se sídlem Bojov 29, Čisovice, PSČ: 252 10, IČ: 07544197 email: info@cistyles.cz (dále jen „Správce“).

II. Uživatel, který bude veden v databázi, (dále jen „Subjekt“), bere na vědomí, že zatržením pole s textem „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“ a odesláním vyplněného registračního formuláře, započne zpracovávání osobních údajů Správcem. Tímto krokem uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Budou zpracovány tyto osobní údaje:
• Jméno a příjmení
• Emailová adresa
• Telefonický kontakt

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zápis do databáze dobrovolníků nebo odběratelů zpravodaje s informacemi o plánovaných akcích spolku.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
5 let od udělení souhlasu.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným třetím osobám.

5. Osobní údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci.
Pokud Subjekt své osobní údaje neposkytne, Správce nemůže reagovat.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností.


Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, nařízení o ochraně osobních údajů informuje, že máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• vyžádat si u nás aktualizaci nebo opravu vašich údajů
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
• aby osobní údaje byly zpracovány na základě vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek

Subjekt potvrzuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že údaje uvedené ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.